Serveis i recursos socials per a dones: la resposta institucional de la Comunitat Valenciana


REVISTA TSnova. Col·legi Oficial de Treball Social de València.
Nª 9 -2014 – Semestre 1º. (Pág.63)

Edita: Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia.

Disponible resúmenes de la revista en http://www.cotsvalencia.com/… o ver el archivo pdf en este sitio web.

Aquest article sintetitza la resposta institucional actual de la Comunitat Valenciana per a dones, sobretot, per aquelles que pateixen processos d’exclusió social i violència. Entre els recursos socials més importants es poden distingir els Serveis Socials Generals (amb les seues corresponents ajudes econòmiques: d’emergència i Renda Garantida de Ciutadania), els serveis d’informació i assessorament (Centre Infodona i Servei telefònic d’assessorament jurídic per a dones) i recursos i serveis socials específics (programa + Vida, Centres Dona 24 Hores i centres de protecció: cases d’acollida per a dones en situació d’emergència, centres d’acollida i habitatges tutelats). Així mateix, a l’article es presenten les dades més importants respecte als anomenats serveis que s’han pogut aconseguir mitjançant memòries dels respectius centres i altres fonts documentals.