X Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives

LA DIMENSIÓ DE GÈNERE EN LA RECERCA I LA CONVIVÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Dijous 15 desembre 2022

Fuente: https://www.vives.org/forum-vives/x-trobada-digualtat-de-genere/

OBJETIUS

L’objectiu general d’aquesta trobada és debatre les iniciatives més adients per millorar la situació de desigualtat entre homes i dones a les universitats de la Xarxa Vives.

La jornada constarà d’un bloc formatiu, centrat en la integració de la dimensió de gènere en la recerca dins les convocatòries de projectes competitius així com en la nova Llei de Convivència universitària. Es compartiran bones pràctiques tant en matèria d’investigació com en actuació i prevenció de la violència masclista.

El segon bloc s’adreça al Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la XVU, on es presentaran els resultats del pla anual i es valoraran, si escau, noves actuacions per al curs 2022-2023.

TAULA D’EXPERIÈNCIES: AVENÇOS I RESISTÈNCIES EN LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA RECERCA

Anàlisi de la perspectiva de gènere segons l’índex GEI de la UE a les guies docents.
Consuelo León Llorente
, directora de l’Observatori de Polítiques Familiars i responsable de la Unitat d’Igualtat i Inclusió de la Universitat Internacional de Catalunya.

Mesures institucionals per potenciar la inclusió de la perspectiva de gènere a la recerca.
Silvia Rueda Pascual
, directora territorial en la Conselleria d’ Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València.

L’experiència en la docència del curs “Categoria de gènere en la investigació”.
Juana Aznar Márquez
, professora del Departament d’Estudis Econòmics i financers de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

La perspectiva de gènere en una recerca sobre addiccions.
Nuria Romo Avilés
, professora del Departament d’Antropologia Social i membre de l’Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de les Dones i de Gènere de la Universitat de Granada.

Projecte EQUALS-EU Europe’s Regional Partnership for Gender Equality in the Digital Age
Carmen Zornoza Gallego
, professora del Departament de Geografia de la UV.

PRESENTA I MODERA: Gabriela Moriana Mateo, directora de l’Institut Universitari d’Estudis de les Dones de la Universitat de València.